Deze pagina's zijn gemaakt door
George van Kampen & Yvonne Hillen
   
Met behulp van  
 

 

   
   
Genealogische gegevens

hr J.J.L. (Hans) van Kampen, Obdam, mevr. D.J. Bais-Hillen, Den Helder,
hr Alfred d'Arnaud van Boeckholtz, Den Haag,
mevr. J.A. Hondius Boldingh-Arndt, Oss en hr Henk Roovers, Rotterdam.

   

De gegevens zijn nooit compleet en er worden nog regelmatig gegevens toegevoegd. Mochten mensen opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen en/of vragen hebben dan houden wij ons aanbevolen. Mensen die hun naam hier tegenkomen en deze verwijderd willen hebben kunnen dit doorgeven, er zal meteen gehoor aan worden gegeven.
Contact George of Contact Yvonne

   
Kwartierstaat Beginnend bij een persoon (de proband) zoekt men alle voorouderparen van die persoon, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. De personen worden genummerd; de proband nr 1, zijn/haar vader nr.2, de moeder nr. 3, grootvader van vaderskant nr. 4, grootmoeder nr.5, grootouders van moeders kant nr. 6 en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15, enzovoort. Ter controle: Met uitzondering van de proband hebben mannen een even en vrouwen een oneven nummer.
Parenteel Uitgaande van een ouderpaar worden alle nakomelingen gezocht. Deze vorm wordt veel gebruikt door notarissen.
Genealogie Alle dragers van eenzelfde achternaam die van een stamvader afstammen, in de mannelijke lijn.
Stamreeks De directe naamreeks van vader op zoon (geen zijtakken).
Afstammingsreeks De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.
Geneagram Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen. Deze vorm wordt veel gebruikt door artsen.